Lenie van Beuzekom

Zwanendreef 19

2821 VZ  Stolwijk


06-18760604

Taken: Financieël beheer en voorzitter p.r. Commissie

             Giro NL77INGB0007468410 Herv. Gem. Koor De Lofzang te Gouda

Penningmeester