Op dinsdagavond repeteren we van 20.00 - 22.00 uur in de Ontmoetingskerk, dunantsingel 314 te Gouda.
Het repertoire van "De Lofzang" bestaat uit geestelijke liederen, waarbij verkondiging van het Evangelie een grote rol speelt.
Jaarlijks worden een aantal uitvoeringen gegeven, in de Grote-of Sint Janskerk, het Groene Hart Ziekenhuis locatie Bleuland en regionale bejaarden-en verzorgingstehuizen.
Er werd een aantal maal medewerking verleend aan het EO programma "Nederland zingt".


Over ‘De Lofzang’