De Lofzang

Copyright © 2015 Besto automatisering en telecommunicatie | De Lofzang    privacybeleid

| Sed vulputate

Hieronder vindt u onze bestuursleden


Klik op de naam voor meer info.

Bestuursleden Hervormd Gemengd Koor “De Lofzang”

Wil v.d. Linden


Taken:
Aanspreekpunt en algehele leiding


Voorzitter


Nel Versluis
Taken:
Sectetariaat en vice-voorzitter

0182-512597

Secretaris


Lenie van Beuzekom
Taken:
Financieël beheer en voorzitter P.R.-Commissie
Giro NL77INGB0007468410 Herv. Gem. Koor De Lofzang te Gouda

06-18760604

Penningmester


Wouda de Mik
Taken:
Muziek beheer en voorzitter muziekcommissie

06-10377788

Bibliothecaris


Lenie de Mik
Taken:
Contactpersoon lief en leed


Lid


Afmelden bij verhindering: 0182-342289 of 06-20823662
Wouda de Mik
06-10377788

Muziekcommissie


Petra de Bruin
0182-531357
Riek Rijneveld
0182-393094
Anne-Marie v.d. Heuvel

Lenie van Beuzekom
06-18760604

P.R.-commissie


Gerda Drost
0172-414055

Nelly van den Broek
Taken:
Dirigente


Dirigent